شماره حسابهای کارگزاری بهمن " معاملاتی " مشتریان بورس اوراق بهادار
ردیف نام بانک شماره حساب شماره حساب شماره کارت
1 سامان 1-198069-40-849 IR370560084904000198069001 8845-0225-8610-6219
2 ملت 1643153139 IR480120000000001643153139 -
3 ملی 0110046084002 IR310170000000110046084002 7802-9952-9918-6037
4 تجارت 245900848 IR520180000000000245900848 -
5 کوثر 31131100150.29 IR840730000003113110015029 2513-0000-0170-5058
خواهشمند است جهت تسریع در واریز وجه، از مشتریان فقط شماره حساب بانکهای فوق ارائه و دریافت شود.