لطفاً جهت اطلاع از شعب روی مرکز استان مورد نظر کلیک نمایید.
نام شعبه تبریز
آدرس خیابان ارتش جنوبی، ساختمان پست مکانیزه، طبقه دوم، بورس تبریز
کدپستی 5138675977
شماره تماس 35427687 - 041
نمابر 35427673 - 041
نام شعبه اصفهان
آدرس خیابان چهارباغ بالا، چهارراه نظر، ساختمان بورس و اوراق بهادار، طبقه سوم اتاق45
کدپستی 8163613371
شماره تماس 36670768 - 031
نمابر 36670768 - 031

نام شعبه کاشان
آدرس خیابان شهید بهشتی روبروی سپاه پاسداران جنب دوچرخه فروشی امانت کار، بن بست آزادی29
کدپستی 8714734895
شماره تماس 55575493 - 031
نمابر 55575493 - 031
نام شعبه کرج
آدرس چهارراه هفت تیر، ابتدای بلوار دانش آموز، ساختمان قدیم بورس (مدائن) طبقه اول، واحد 8
کدپستی 3133915467
شماره تماس 32762198 - 026
نمابر 32762198 - 026
نام شعبه تهران
آدرس خیابان شهید بهشتی، خیابابن خالد اسلامبولی(وزراء)، کوچه سوم پلاک15
کدپستی 1513647115
شماره تماس 83326 - 83327000
نمابر (واحد پذیرش) 83327190
نمابر (واحد مالی) 83327290
نام شعبه مشهد
آدرس بلوار خیام، خیابان پیام، پیام 8، پلاک61 طبقه سوم
کدپستی 9185834377
شماره تماس 37649731 - 051
نمابر 37649731 - 051
نام شعبه کرمانشاه
آدرس بلوار شهید بهشتی، روبروی سینما استقلال، سازمان بورس و اوراق بهادار طبقه اول
کدپستی 6714648163
شماره تماس 8254531- 0833
نمابر 8254531 - 0833
نام شعبه رشت
آدرس خیابان سعدی، ابتدای بلوارمعلم، نبش کوچه شهید نظری، ساختمان ملک طبقه سوم، واحد 6
کدپستی 4153655735
شماره تماس 33252658 - 013
نمابر 33252658 - 013
نام شعبه همدان
آدرس خیابان میرزاده عشقی بالاتر از بیمارستان امام، جنب بانک رسالت ساختمان بورس و اوراق بهادار طبقه دوم
کدپستی 6516663685
شماره تماس 38283502 - 081
نمابر 38283503 - 081