معرفی شرکت کارگزاری بهمن

شركت کارگزاري بهمن در تاريخ 1383/12/10 به صورت شرکت سهامي خاص تاسيس و تحت شماره 23004 در اداره ثبت شرکت‏ها و مالکيت صنعتي مشهد به ثبت رسيده است.

موضوع فعاليت شركت

به استناد ماده 3 فصل دوم اساسنامه، موضوع فعاليت شركت عبارت است از:

الف- خدمات كارگزارى، معامله گری و بازارگردانی:

ب- خدمات مالى

  1. ارائه كمك و راهنمايى به شركت‌ها به منظور نحوه عرضه سهام آنها براى فروش در بورس اوراق بهادار
  2. راهنمايى شركت‌ها در مورد طرق افزايش سرمايه و نحوه عرضه سهام و ديگر اوراق بهادار براى فروش در بورس اوراق بهادار.
  3. انجام بررسي‌هاى مالى، اقتصادى، سرمايه‌گذارى، ارائه خدمات و نظر مشورتى به سرمايه‌گذاران.

ج- امور مالى و سایر

 

ترکیب سهامداران و سرمايه شركت

به استناد ماده 5 اصلاحی اساسنامه شرکت، سرمايه قانوني و ثبت شده شركت مبلغ  200 میلیارد ريال منقسم به دویست ميليون سهم عادي يک هزار ريالي با نام مي‌باشد كه تماماً پرداخت شده است. وضعیت مالکیت سهام و تركيب سهامداران شرکت به شرح ذيل مي­باشد: