در سامانه معاملات دارایی سهامداران در هریک از نمادهای معاملاتی زیر نظر یک کارگزار قرار¬خواهد گرفت ، که به آن کارگزار ناظر گفته می¬شود و از ان پس سهامداران دارایی خود را در هر نماد معاملاتی صرفاً از طریق کارگزار ناظر خود در آن نماد معاملاتی می-توانند به فروش برسانند. هر چند سهامداران هنوز می¬توانند با مراجعه به هریک از کارگزاران نسبت به خرید سهام اقدام نمایند. ممکن است دارایی سهامدار در یک نماد معاملاتی زیر نظر یک کارگزار ناظر و در نماد معاملاتی دیگر زیر نظر کارگزار ناظر دیگری باشد.

جهت تجمیع سهام خود در کارگزاری بهمن و اضافه کردن یک سهم به پرتفو خود می¬توانید از گزینه تغییر کارگزار ناظر استفاده کنید.

* امضای فرم بایستی در شعب کارگزاری بهمن انجام گردد.

*جهت دریافت سند سهام، ثبت نام و انجام مراحل احراز هویت در سامانه سجام ضروری می باشد.

* سند سهام خود را از لینک https://ddn.csdiran.com دانلود نمایید.